Jak grać?

Zasadą gry jest wyszukiwanie tak samych par obrazków. Karty podczas gry są obrazkiem na dół i gracz może naraz wybrać tylko dwie karty klikając myszką na obrazek. Należy zapamiętać tematy obrazków i miejsce, na którym karta leży. Po odkryciu tych samych obrazków karty zostają odkryte.